سرفصل مطالب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

  به گزارش دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان،فهرست مطالب بیان شده در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) که در سال 1391 منتشر گردیده است به شرح زیر می باشد.   فصل اول- الزامات قانوني 16-1-1 دامنه 16-1-2 استاندارد 16-1-3 تغيير مقررات 16-1-4 ساختمانهاي موجود 16-1-5 راهبری و نگهداري 16-1-6 تخريب 16-1-7 مصالح 16-1-8 مدارك فني 16-1-9 بازرسي و آزمایش   فصل دوم- تعاريف 16-2-1 كليات 16-2-2 فهرست تعاریف   فصل سوم- مقررات كلي 16-3-1 دامنه کاربرد 16-3-2 کلیات 16- 3 -3 ایمنی و بهداشت…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : پنجشنبه 30 دی 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب