وجود ترک در بتن بر اثر انقباض

  در همه جا راجع به اثرات تغییرات حجمی بتن بر اثر خصوصیات گرمایشی دانه ها و بتن صحبت هایی مطرح شده است، این تغییرات حجمی بر اثر واکنش های قلیایی/دانه ها رخ می دهد. با این وجود، می بایست خاطرنشان کرد که بتن به طور ذاتی دارای خصیصه ی تغیر حجم است که به آن "انقباض(shrinkage)" می گویند. انقباض به صورت کاهش حجم بتن در طول فرایند خشک شدن و سفت شدنتعریف می شود. یکی از مهم ترین معایب بیان شده برای بتن وقوع ترک هایی که مخصوصا در کف ها و پیاده روها رخ می دهد. یکی از اصلی نرین دلایل وقوع چنین ترک…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب