لغات تخصصی عمران به زبان انگلیسی

  در قسمت زیر به ترتیب معادل کلمات عمل آوری بتن، عرشه، مهندس، فرسایش، و درز انبساط و انقباض آورده شده است و به انگلیسی توضیحات مربوط به ان نیز شرح داده شده است. 1. عمل آوری بتن 2. عرشه 3. مهندس 4. فرسایش 5. درز انبساط و انقباض   CURING: Keeping freshly poured concrete or mortar damp for specified time (Usually the first one week of its life) so that the cement is always provided with enough water to harden. This improves the final strength of concrete, particularly at the surface, and…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب