سرفصل مطالب مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

  به گزارش دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، فهرست مطالب بیان شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومی ساختمان) که در سال 1392 منتشر گردیده است به شرح زیر می باشد. فصل اول - کلیات 4-1-1 اهداف 4-1-2 دامنه كاربرد 4-1-3 استانداردها و ضوابط 4-1-4 بهره‌برداری و نگهداری 4-1-5مدارك فني 4-1-6الزامات اجرايي   فصل دوم- تعاريف 4-2-1- تصرف 4-2-2- واحد تصرف 4-2-3- بار تصرف 4-2-4- فضا 4-2-5- اتاق 4-2-6- فضاهاي مشاع 4-2-7- جايگاه امداد رساني 4-2-8- ساختمانهاي منفصل 4-2-9- ساختمانهاي…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب