چگونه مقاوت فشاری بتن اندازه گیری می شود؟

  نمونه گیری از بتن مورد استفاده در ساختمان در محل بتن ریزی صورت می پذیرد و بتن مورد استفاده را در قالب استوانه ای می ریزند. این قالب می بایست دارای 15 سانتی متر قطر و 30 سانتی متر ارتفاع باشد. البته لازم به ذکر است که نمونه گیری از بتن در جهان به دو شکل استوانه ای و مکعبی صورت می پذیرد که آیین نامه ی ACI فقط نمونه ی استوانه ای را می پذیرد، در انگلستان و آلمان نمونه ی مکعبی و در فرانسه نمونه ی استوانه ای رواج دارد. در ایران هر دو نمونه مورد استفاده قرار می گیرد، ولی از نمونه ی استوانه ای بیشتر…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب