نقشه خوانی آرماتورها

  در نقشه خوانی مربوط به آرماتورها می بایست چند مورد را مد نظر قرار داد و با نگاه به نقشه بتوان درک مناسبی را از آرماتوربندی متصور نمود: 1. قطر میلگرد   2. تعداد میلگرد   3. فواصل میلگرد   4. طول میلگرد   به طور کلی، فرمول نمایش آرماتور(میلگرد) در نقشه های اجرایی به شرح زیر می باشد:    AϕB@C     A: نشان دهنده ی تعداد میلگردها می باشد (عددی که قبل از فی (ϕ) نوشته می شود.)   B: بیانگر قطر میلگرد(شماره ی میلگرد) می باشد (عددی که بعد از فی (ϕ) نوشته…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب