آموزش لغات تخصصی رشته ی عمران

  5 کلمه ی تخصصی عمران که دانستن آن برای هر فرد عمرانی ضروری به نظر می رسد ارائه شده اند. معادل فارسی این کلمات در قسمت زیر ارائه شده اند و سپس خود کلمات همراه با توضیحات بیان شده اند. این کلمات عبارتند از: 1. تیغه(دیوار جدا کننده)   2. روسازی   3. شن نخودی   4. قالب ماندگار   5. شمع   1. Partition: An internal wall used to separate one space from another.   2. Pavement: Hard flat surface laid for pedestrians either as a footpath on its own or adjacent to…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : پنجشنبه 30 دی 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب