جدول مساحت سطح مقطع انواع میلگرد

  در بتن مسلح از میلگردهای آجدار استفاده می شود تا میلگرد مورد نظر به خوبی در بتن گیر پیدا کند و محکم بایستد. یک مهندس طراح لازم است تا بر اساس خروجی نتایج Etabs و محدودیت ها و الزامات آیین نامه ای تعداد میلگرد های هر مقطع تیر یا ستون، قطر(شماره ی) هر یک از این میلگردها، و هم چنین نحوه ی قرار گیری میلگردها را مشخص نماید. دو حالت زیر را در نظر بگیرید: -  ستونی داریم و این ستون را یک برش فرضی(مقطع) در راستای افقی می زنیم و از بالا به ستون نگاه می کنیم. - تیری داریم و این تیر را نیز…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب