ظرفیت باربری انواع خاک ها

  دانستن حداکثر ظرفیت باربری خاک ها بسیار برای ما حائز اهمیت می باشد زیرا حاصل جمع کلیه ی بارهای سازه در نهایت می بایست به خاکی که سازه بر روی آن احداث شده است انتقال پیدا کند. ظرفیت باربری(bearing capacity) خاک به حداکثر باری اطلاق می شود که می توان بر واحد سطح خاک وارد نمود بدون آن که گسیختگی در خاک رخ دهد. در طراحی مربوط به فونداسیون می بایست حداکثر ظرفیت باربری خاک ها را مد نظر قرار داد.   در قسمت زیر حداثر ظرفیت باربری برای انواع خاک ها ارائه شده است. لازم به ذکر است که واحد…
سایت خبری - خدماتی کلیدواژه های عمران

امروز : شنبه 01 آبان 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب